Hệ thống thiết bị NXT Series
>
>
>
>
Hệ thống thiết bị NXT Series
Tính năng: 

» Hệ thống quản lý ra vào hoạt động trên Ethernet
» Hạ tầng sử dụng 2 hoặc 4 kênh, cùng bảng giao diện tuỳ chọn I/O thích hợp với các định dạng của ngành
» 50,000 thẻ trên mỗi bộ điều khiển, hàng ngàn cửa được quản lý bởi hệ thống.
» An ninh hệ thống được bảo đảm với trình duyệt.
» Bộ đọc 4 dây NTX mã hoá hoàn toàn giữa thẻ và đầu đọc
» Sử dụng mạng hiện tại hoặc tương thích với cáp CAT-5
» Mở rộng I/O các chức năng mạnh mẽ và hợp lý.
» Hỗ trợ tự động cấu hình với địa chỉ MAC
» Tiêu chuẩn 4-pin và kết nối RJ
» Phù hợp với SQL, phần mềm máy chủ/khách, cung cấp nhiều trang web chạy cùng lúc đồng thời không có chi phí bên thứ 3

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart