Ho Chi Minh

>
Ho Chi Minh

Mô tả chi tiết công việc Tìm hiểu giải pháp các hãng sản xuất, tìm hiểu kỹ thuật thiết bị cho từng hệ thống. Lên giải pháp cho từng hệ thống đáp ứng yêu cầu…

Mô tả công việc Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được…

Mô tả công việc: Khai thuế hàng tháng Hoàn thiện hệ thống sổ sách Làm báo cáo tháng, quý, năm Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế,…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart