Giải pháp camera analog
>
>
>
Giải pháp camera analog

Hệ thống camera analog được sử dụng cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ, có tính ổn định ít thay đổi và được quản lý không tập trung. Dưới đây là mô hình của một hệ thống camera analog. Hệ thống này cần có một đầu ghi hình để truyền các tín hiệu đến đầu ra cuối cùng.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart