Giải pháp âm thanh nội bộ kỹ thuật số
>
>
>
Giải pháp âm thanh nội bộ kỹ thuật số

Nam Việt IT cung cấp giải pháp âm thanh IP kỹ thuật số sử dụng công nghệ số ADC mã hóa các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số và công nghệ DAC thực hiện chuyển đổi một tín hiệu kỹ thuật số trở lại một tín hiệu tương tự, trong đó các mạch tương tự khuếch đại và đi ra loa. Sử dụng âm thanh kỹ thuật số, một số lượng vô hạn bản sao có thể được thực hiện mà không lo xảy ra suy giảm chất lượng tín hiệu. Ngoài ra, giải pháp âm thanh nội bộ kỹ thuật số còn cho phép sửa chữa bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra trong lưu trữ hoặc truyền tải các tín hiệu.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart