Giải pháp âm thanh nội bộ analog
>
>
>
Giải pháp âm thanh nội bộ analog

Hệ thống âm thanh nội bộ Analog chụp âm thanh, và chuyển đổi dạng sóng vật lý của họ thành các thể hiện điện của những dạng sóng bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi, chẳng hạn như một microphone. Những âm thanh này sau đó được lưu trữ, như trên băng, hoặc truyền đi. Quá trình này được đảo ngược để phát lại các tín hiệu âm thanh được khuếch đại và sau đó chuyển đổi trở lại thành dạng sóng vật lý thông qua một loa. Âm thanh Analog giữ lại đặc điểm giống sóng cơ bản của nó trong suốt của nó lưu trữ, chuyển đổi, sao chép, và khuếch đại.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart