Intercom System

>
>
Intercom System

Nam Việt IT cung cấp giải pháp âm thanh IP kỹ thuật số sử dụng công nghệ số ADC mã hóa các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số và công nghệ DAC thực…

Hệ thống âm thanh nội bộ Analog chụp âm thanh, và chuyển đổi dạng sóng vật lý của họ thành các thể hiện điện của những dạng sóng bằng cách sử dụng một bộ chuyển…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart