Access Control

Hệ thống thiết bị Intelliprox Blue

Hệ thống IntelliProx 2000 Là một sản phẩm mới mang tính đột phá và siêu tiết kiệm với những nơi cần quản lý riêng lẽ mỗi cửa. Với hệ thống quản lý ra vào lên…

Hệ thống thiết bị NXT Series

Tính năng:  » Hệ thống quản lý ra vào hoạt động trên Ethernet » Hạ tầng sử dụng 2 hoặc 4 kênh, cùng bảng giao diện tuỳ chọn I/O thích hợp với các định dạng…

Phần mềm Doors.NET

Phần mềm Doors.NET™ là phần mềm ứng dụng tiên tiến nhất được thiết kế đặc biệt dành cho các hệ thống phần cứng NXT trên nền tảng TCP/IP. Được thiết kế và hoàn thiện trên…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart