CONTRONICS - USA: Guard Tour Systems.

CONTRONICS là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp giám sát tuần tra Bảo vệ và khoá tủ an toàn. Được thành lập tại Brazil và sau nhiều năm phát triển công ty CONTRONICS đã có hệ thống phân phối rộng khắp các châu lục.

certificatecontronics