Newgy certificate

Newgy Lock là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp an toàn và hệ thống khoá cho các khách sạn lớn. Được thành lập tại Trung Quốc và sau nhiều năm phát triển, Newgy Lock đã có hệ thống phân phối rộng khắp các châu lục và cung cấp các giải pháp, thiết bị cho hàng ngàn khách sạn.

 

Newgy certificate photo newgy-certificatejpg.jpg