Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN:

 

Trở thành nhà thầu hệ thống Cơ điện và cung cấp các giải pháp, thiết kế, tư vấn kỹ thuật - công nghệ hàng đầu tại Việt Nam"

 

SỨ MỆNH:

Luôn nỗ lực sáng tạo và ứng dụng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ vào cuộc sống.

Góp phần vào sự phát tiển của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp an tâm với mục tiêu kinh doanh của mình.