TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN & DỊCH VỤ DU LỊCH SEN TRẮNG

Địa chỉ: 05 - 07 Hoàng Hoa Thám, P Phú Nhuận, Tp. Huế

 Cung cấp: M&E

- Hệ điện

- Hệ điện nhẹ

- Hệ cấp thoát nước

- Hệ Xử lý nước thải