CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Địa chỉ: Hội sở và 24 chi nhánh trên toàn quốc

Cung cấp giải pháp ghi hình camera IP tại các chi nhánh và và giải pháp tối ưu hoá đường truyền hình ảnh nén về trung tâm hội sở.