Hệ thống khoá an ninh

Hệ thống khoá an ninh khách sạn

 

Đây là hệ thống khoá an ninh khách sạn không dây, thông qua các thẻ RF của công ty TEMIC hoặc thẻ RF của PHILIPS để thực hiện các chức năng điều khiển và mở khoá. Các hệ thống này hoạt động độc lập, được điều khiển bởi chương trình có sẵn trong ổ khoá được mã hoá bằng máy tính. Nhờ đó, quá trình cài đặt và bảo trì trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

LCD PDA

LCD PDA: Chức năng chính của thiết bị này là đọc thông tin của khoá, điều chỉnh chính xác thời gian khoá cửa, theo dõi tiểu sử đóng mở khoá và quá trình trả phòng khách sạn

Encoder

Đầu giải mã: Thiết bị đọc thẻ thông minh dành cho hệ thống RFID

Các thông số:

TUR-100,125KHz,USB. MUR-500,13.56MHz,USB.

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 7001

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 5000

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 7000

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 6000

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 6001

Hotel L...

Series Khoá cửa thẻ/ Khoá khách sạn 5001