Hệ thống quản lý ra vào NTX

Hệ thống thiết bị NTX

NXT System Architecture Diagram

  • Hệ thống quản lý ra vào hoạt động trên Ethernet
  • Hạ tầng sử dụng 2 hoặc 4 kênh, cùng bảng giao diện tuỳ chọn I/O thích hợp với các định dạng của ngành
  • 50,000 thẻ trên mỗi bộ điều khiển, hàng ngàn cửa được quản lý bởi hệ thống.
  • An ninh hệ thống được bảo đảm với trình duyệt.
  • Bộ đọc 4 dây NTX mã hoá hoàn toàn giữa thẻ và đầu đọc
  • Sử dụng mạng hiện tại hoặc tương thích với cáp CAT-5
  • Mở rộng I/O các chức năng mạnh mẽ và hợp lý.
  • Hỗ trợ tự động cấu hình với địa chỉ MAC
  • Tiêu chuẩn 4-pin và kết nối RJ
  • Phù hợp với SQL, phần mềm máy chủ/khách, cung cấp nhiều trang web chạy cùng lúc đồng thời không có chi phí bên thứ 3