KHU DÂN CƯ PARC SPRING - CAPITALAND VIETNAM

Địa chỉ: 537 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM.

 - Hệ thống Điều kiển đóng mở cửa tự động

- Hệ thống thanh chắn xe tự động