OLAM VIETNAM Co.,Ltd

Address: No. 11 16A, Bien Hoa Industrial Zone II, An Binh Dist. Bien Hoa, Dong Nai

Lắp đặt:

Hệ thống camera quan sát.
Hệ thống kiểm soát ra vào cửa.
Hệ thống tổng đài KTS.
Hệ thống mạng máy tính.
Thiết bị chấm công.