BAYER VIETNAM Co., Ltd

Address: Lot 118/4 Amata Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai

BRANCH OF BAYER VIETNAM CO., LTD 
Address: 4, Uyen Hung, Tan Uyen District, Binh Duong

Hệ thống camera quan sát
Hệ thống báo động

Hệ thống PABayer certificate-1