CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ YÊN - PYMEPHARCO

Địa chỉ: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên.

 - Hệ thống kiểm soát đóng mở cửa tự động.